dinsdag 16 maart 2010

Positieve aspecten van een HSP-er binnen het bedrijf

http://www.christ-riekie.nl/insecten_bestanden/atalanta-kop.jpg
Ik wil graag een artikel met je delen van Daphne.  

In een vorig geplaatst artikel van IntermediairPW heb ik het onderwerp HSP al eens onder de aandacht gebracht. Zelf HSP-er zijnde loop ik toch regelmatig tegen de negatieve gevolgen van deze toch doorgaans positieve eigenschap aan, omdat het simpelweg niet begrepen wordt. Omdat er veel negatieve artikelen bestaan over HSP  en de benaming “hooggevoeligheid” negatieve associaties opwekt, wil ik  graag dit artikel wijden aan de positieve kanten van HSP.

Wat mij doorgaans opvalt als men hoort over het onderwerp “hooggevoeligheid” is dat men direct denkt aan mensen die wat instabiel overkomen, die zeer emotioneel zijn, negatief zijn ingesteld, zeer onzeker zijn en al helemaal niet stressbestendig zijn. Dit beeld komt aan de ene kant, naar mijn mening, doordat men “hooggevoeligheid” niet op de juiste manier interpreteert. Ten tweede omdat veel HSP-ers zelf ook niet zo goed weten hoe ze er mee om moeten gaan. Wat men bij een HSP-er niet moet proberen is hem/haar te veranderen. Dat kan namelijk niet omdat het hier een erfelijke eigenschap betreft.

Bij hooggevoelige mensen is er namelijk sprake van extra “voelsprieten” op het gebied van intuïtie en zintuigen. Dit komt door een andere samenstelling van het zenuwstelsel, de gedachtegang van een HSP-er is daardoor anders. Ik hoop door middel van dit artikel daarin een beter beeld te scheppen.

Kenmerken van HSP-ers zijn dat ze onder andere beschikken over een zeer sterke intuïtie. Organisaties zouden daar veel profijt van kunnen hebben, ze voelen bijvoorbeeld haarfijn aan hoe processen zullen gaan verlopen. Ze zijn namelijk in staat om gemiddeld 8 stappen vooruit te denken. Dit zorgt er aan de andere kant wel regelmatig voor dat ze negatieve reacties terug krijgen omdat anderen die stappen simpelweg nog niet kunnen zien. Achteraf blijkt de analyse echter vaak compleet te kloppen, maar daar wordt verder niet meer over gesproken want het probleem is immers inmiddels al opgelost.

Doordat HSP-ers sterk gevoelsmatig en intuïtief ontwikkeld zijn, zijn ze sterk in bijvoorbeeld het “beoordelen”  van mensen of deze al dan niet betrouwbaar of geschikt zijn voor bepaalde functies. Zou ze zouden dus prima passen in functies als strategisch planner of een functie binnen de marketing. Wat een HSP-er op zijn beurt zichzelf eigen moet maken is de wetenschap dat hij/zij bewust moet zijn van het feit dat ze zoveel stappen vooruit denken. Als ze zich daarvan bewust zijn kunnen ze ervoor zorgen dat ze niet direct alle 8 stappen op tafel gooien maar zich aanpassen aan het tempo van de rest. Dit zorgt ervoor dat negatieve reacties uitblijven en de HSP-er een meer ondersteunende rol kan aannemen waarbinnen hij/zij wel op de toekomstige punten kan sturen.

HSP-ers zien meer waar anderen gewoon niet bij stilstaan. Doordat hun zintuigen beter ontwikkelt zijn horen, zien, ruiken, proeven en voelen ze meer dan de gemiddelde persoon. Dit kan ervoor zorgen dat een HSP-er overvoerd raakt door alle prikkels en vermoeid raakt.  Dit is voor bijvoorbeeld collega’s niet waar te nemen omdat zij al die prikkels minder sterk binnenkrijgen, en daardoor is het lastig uit te leggen. 

Laat ik een voorbeeld geven:
Als er in een ruimte meerdere gesprekken worden gevoerd, de telefoon gaat en de radio staat aan, is de HSP-er onbewust bezig om naast zijn/haar eigen werk ook mee te luisteren met de verschillende gesprekken plus de telefoongesprekken plus de radio. Dit zorgt ervoor dat de HSP-er heel veel informatie binnenkrijgt die helemaal niet nodig is. Doordat een HSP-er dat de hele dag onbewust doet, is hij/zij s avonds compleet uitgeteld. Door te leren zich daar beter voor af te sluiten is hij/zij beter in staat om zijn/haar energie beter te behouden. Als het mij bijvoorbeeld niet helemaal lukt om me af te sluiten gebruik ik m’n ipod of mijn oordoppen die het geluid dempen.

Vanuit werkgeversperspectief kan het belangrijk zijn te weten dat de HSP-er op een andere manier denkt, zodat hier ook beter op ingespeeld kan worden.  Denk bijvoorbeeld aan het terugdringen van zieteverzuim. Een HSP-er hoeft geen andere behandeling dan andere werknemers maar een boodschap kan totaal anders binnen komen bij een HSP-er dan bij de gemiddelde werknemer.
Daar tegenover staat dat in de juiste werkomgeving een HSP-er uitermate flexibel en over het algemeen ook erg loyaal is naar de werkgever. Ze hebben eerder door waar het overgaat dan de gemiddelde medewerker en hebben een betere kijk op details.

Volgens mij heeft iedere organisatie heeft er baat bij om gevoeligheid als kwaliteit te bevorderen, want wie maakt er immers geen keuzes vanuit zijn gevoel? Hoe verlopen sollicitaties over het algemeen en hoe krijg je contact met een belangrijke klant?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten