dinsdag 9 juni 2015

5 tips om zonder stress naar het examen te gaan

Deze tips zag ik op de site van e-gezondheid.be

Ik deel ze graag met u.

5 tips om zonder stress naar het examen te gaan
Binnenkort zit onze studerende jeugd weer in een examenzaal, alleen voor een vragenlijst. Dit zijn enkele nuttige tips om paniek te voorkomen en de slaagkansen tijdens de examens zo groot mogelijk te maken.

De dag voor het examen

Belast je niet te veel door de laatste dag nog de volledige examenstof te willen doornemen. Misschien vermoei je je zo alleen maar en raak je in de war of nodeloos in paniek. Las de dag voor het examen integendeel een lichter programma in om de verworven kennis te versterken. Dat kan door nog een laatste keer de belangrijkste fiches te overlopen. Op die manier ben je toch met de stof bezig en dat geeft een geruststellender gevoel. Je kunt eventueel ook nieuwe fiches opstellen waarop je de moeilijkst te onthouden punten, data of andere regels en complexe formules noteert. Zo prent je ze in je geheugen. Of gebruik dit moment om enkele mnemotechnische kneepjes  te bedenken, zoals een woord of een zin waarvan de letters respectievelijk de eerste letters van elk woord overeenkomen met een belangrijke wiskundige formule, enz.

Herhaal je stof vooral niet de hele nacht door! Voorzie een moment van ontspanning op het eind van de dag en ga op een redelijk uur naar bed.

 

Net voor het examen

Sta op een redelijk uur op, dat wil zeggen niet te lang vóór het examen (van wachten word je zenuwachtig), maar ook niet te kort ervoor (je moeten haasten geeft stress).
Sla het ontbijt zeker niet over. Met een lege maag naar het examen gaan is niet verstandig - misschien krijg je dan een klop terwijl je de vragen aan het beantwoorden bent - , maar te veel eten is ook niet goed.
Neem een douche, dat kikkert op.
Probeer als het even kan ook wat gymnastiekoefeningen te doen zodat je je goed in je vel voelt.
Een korte relaxatieoefening is heel efficiënt tegen paniek en stress, zowel de dag voor het examen, net voor het betreden van de examenzaal als tijdens het examen (tijdens het doornemen van de vragen bijvoorbeeld). Adem gedurende 5 seconden langzaam in en blaas daarbij je buik op. Stop daarna 5 seconden met ademen en adem dan langzaam gedurende 5 seconden uit vanuit je buik.


Tijdens het examen

Doe niets overhaast, dat is contraproductief en niet efficiënt!
Lees de vragen aandachtig tot de laatste regel.
Zorg dat je de vragen goed begrijpt. Als het om een lange opgave gaat, maak dan een plan en ken aan elk onderdeel van het examen de tijd toe die je nodig acht om de vraag te beantwoorden. Zorg dat je binnen de tijdslimiet van het examen blijft.
Begin met de vragen die je het makkelijkst vindt en hou telkens de tijd in het oog. Let er vooral op dat je genoeg tijd overhoudt voor de moeilijkere vragen.
Laat je niet vastzetten door een vraag. Als je niet verder kunt, ga dan over naar de volgende vraag en keer er later op terug. Schrap de vragen die je al behandeld hebt en trek een kring rond de vragen waar je nog op moet terugkomen.
Voorzie een minuut of tien om het examen te herlezen.
Verzorg je uiteenzetting. Schrijf om te beginnen zeker foutloos. Verzorg ook je handschrift, de tussenregels en de paragrafen. Hoe aangenamer om te lezen je examen is, hoe milder degene die het verbetert zal zijn (in de mate van het mogelijke).

 

Mondeling examen

Een verzorgd uiterlijk en dito kledij is belangrijk bij een mondeling examen. Maar kies toch vooral kleren waar je je goed in voelt. Dan voel je je op je gemak en zelfverzekerder.
Praat luid en duidelijk, maar schreeuw ook niet.
Bij mondelinge examens moet je vaak lang wachten in de gang, en dat geeft alleen maar meer zenuwen. De hierboven beschreven korte relaxatieoefening is ideaal om te ontspannen en te veel stress te vermijden. Adem in en uit op 5 tellen en herhaal deze oefening 2 tot 3 minuten lang.Positief denken

Zwartkijken brengt geen aarde aan de dijk. Aldoor denken: " ik ben een nul", " Het lukt me nooit ", " Ik had de stof vaker moeten herhalen ", enz., haalt je gevoel van eigenwaarde en je motivatie naar beneden. Ga tegen die houding in en denk positief. Denk bijvoorbeeld: " Ik kan er ook geraken! ", " Mijn kansen zijn optimaal", " Ik heb een goed redeneervermogen", enz. Om je te helpen kun je nog eens al je kwaliteiten en ervaringen overlopen: al de lessen die je hebt geleerd, de tijd die je in de cursus gestoken hebt, de uitleg die je aan een kameraad gegeven hebt om hem te helpen, je goede uitslag op de vorige examens, enz..