dinsdag 11 december 2012

Hooggevoelig en met hart en ziel liefhebben


‘De liefde zoeken is niet je taak; je taak is het zoeken naar, en wegnemen van alle, door je zelf opgeworpen innerlijke hindernissen die je het vinden ervan beletten.’ Rumi
Tot de vele pijnplekken die je als hooggevoelige mens kunt ervaren, behoort het feit dat velen zo intens veel van hun partner kunnen houden dat ze zich met “lichaam, ziel en geest” aan hem of haar geven. En dat intense, je met een ander verbonden voelen, hoeft niet eens beperkt te blijven tot liefdesrelaties, maar kan zich ook voordoen bij diepe vriendschappen of bij bepaalde familierelaties. Als zo’n relatie dan op een gegeven moment ophoudt of uit gaat dan kan dat ongelooflijk veel pijn doen. De positieve kant daarvan (want die is er gelukkig wel) is dat een dergelijke ervaring je innerlijk sterker en emotioneel onafhankelijker kan maken.

Binnen een van de HSP-groepen van facebook liep onlangs een interessante uitwisseling over dit tema, die begon met de volgende vraag: ‘Hoe komt het toch dat HSP’ers zo gevoelig zijn voor stemmingen van een ander, en dat dit zelfs ten koste van je eigenwaarde kan gaan?’ Een goede vraag waarin menigeen zich zal herkennen. Maria, van wie deze vraag afkomstig was, ging verder met te vertellen dat haar vriend,  in het begin van hun relatie, haar overlaadde met complimentjes en attenties en hij alles wat ze deed, dacht of zei even fantastisch vond. Na een poosje echter, namen zijn enthousiasme en steun beduidend af en gebeurde het steeds vaker dat hij kritiek leverde terwijl haar plannen en ideeën, die hij vroeger zo fantastich had gevonden, hem nu bespottelijk en infantiel voorkwamen.  Maria is zich ervan bewust hoe ze, bij elk van zijn negatieve reacties, steeds meer aan zichzelf gaat twijfelen, en ze voelt zich verdrietig en verraden. Ze zegt: ‘En het enige wat ik dan nog kan denken is dat het wel erg triest met mezelf gesteld is, want het is duidelijk dat ik mijn zelfbeeld, mijn gevoel voor eigenwaarde, volledig laat afhangen van hoe anderen mij zien. En als ik “anderen” zeg, dan bedoel ik diegenen die ik als mijn centrum beschouw, als mijn motor en mijn anker.’
Dat laatste is belangrijk, en helemaal als je HSP bent. Het gaat hier om twee thema’s waar de hooggevoelige mens nog al eens op minder aangename wijze mee te maken krijgt. Om te beginnen is dat het thema van het zelfbeeld dat, zoals je misschien wel weet, bij veel HSP’ers aan de zwakke kant is. (Klik voor artikelen waarin ‘zelfbeeld’ ter sprake komt). En ten tweede is er het feit (sterk samenhangend met dat zwakke zelfbeeld) dat hooggevoeligen nog al eens de neiging hebben zichzelf aan anderen ‘te schenken’, om zichzelf weg te cijferen.

Terugkerend naar de vraag van Maria, kunnen we stellen dat haar probleem rechtstreeks te maken heeft met dit schenken van jezelf, met het wegcijferen van wie je bent.  In plaats van voor jezelf te leven, leef je voor een ander. Je schenkt jezelf (je tijd, energie, je levenslust en mogelijk zelfs je geld) aan degene die je lief hebt. Waarschijnlijk ben je je er niet van bewust, maar wat er ondertussen gebeurt is dat je je zwakke zelfbeeld probeert te versterken met alles wat je ontvangt door je in dienst van die ander te stellen. Je teert als het ware op wie die ander is. (‘Kijk eens hoe goed ik ben, ik doe álles voor hem/haar!’) Of, om een beeld te gebruiken: je absorbeert de ander, je zuigt hem bij jezelf naar binnen, waardoor je hem automatisch gaat beschouwen als het middelpunt van je leven, als ‘je centrum, je motor en je anker.’

Je zou een zwak zelfbeeld kunnen zien als een innerlijke leegte, als een holte die gevuld zou moeten zijn met een gevoel van tevredenheid, met de aanvaarding van het prachtige wezen dat je bent. Leegtes willen gevuld worden, dat is nu eenmaal zo. Lukt het je om wat voor reden niet om die innerlijke leegte zelf te vullen, dan kun je je misschien voorstellen hoe je op zoek gaat naar anderen die dat voor je kunnen doen: je absorbeert anderen die je met hun liefde voor jou het gevoel kunnen geven dat je de moeite waard bent. En zeg nu zelf, hoe kun je zo iemand niet alles willen geven wanneer die iemand zich in jouw centrum, in jouw hart bevindt en daar volledig deel uitmaakt van jouw bestaan? De grenzen tussen jou en die ander zijn opgelost, zijn vervaagd; jullie zijn één. De versmelting van twee zielen, een prachtig en romantisch beeld dat jammergenoeg tot een ander tijdperk behoort en nu, in deze tijd van de ontwikkeling van het menselijk ego, niet langer haalbaar is.

Laten we eens kijken naar waarom zo’n mooie versmelting op den duur niet houdbaar is. Maria zei het zal: na een tijdje begon haar partner kritisch en onaardig te worden. Haar vriend, die door haar geabsorbeerd was, begint het benauwd te krijgen. Als jij HSP’er bent en je je in Maria’s woorden herkent, is het heel waarschijnlijk dat je vriend of je vriendin jouw voortdurende en niet-aflatende aandacht na een poosje als beklemming begint te ervaren.  Let wel, ik zeg niets over je bedoelingen die ongetwijfeld goed en zuiver zijn; ik kijk alleen maar even naar hoe je partner (al dan niet bewust) meer en meer het gevoel begint te krijgen dat hij bezig is zijn eigen identiteit te verliezen en dat hij zich misschien zelfs wel gemanipuleerd kan gaan voelen. Zo kan het bijvoorbeeld gebeuren dat hij op een dag zegt dat hij het weekend weg wil met zijn vrienden, en dat jij daar een probleem van maakt. Je vriend heeft het gevoel dat hij klem zit en zal misschien niet weggaan om jouw gevoelens te sparen. Maar een volgende keer gaat hij wèl, en dan voel jij je verraden…
En zo verging het ook Maria en haar vriend, die in het begin van hun relatie onafscheidelijk waren en alles samen deelden. Maria voelde zich gezien en bemind door haar partner die haar in alles steunde, maar op een gegeven moment vindt er schijnbaar zomaar opeens een omslag plaats en wordt hij kribbig en kritisch. Zij ervaart het als afgewezen worden, maar in werkelijkheid is het alleen maar dat haar vriend ineens “wakker wordt” en merkt dat hij zichzelf kwijt is: hij zet zich af om zijn eigen grenzen te kunnen hervinden die daarvoor met de jouwe waren versmolten. Hij had jouw leegte gevuld (en uiteindelijk vond hij dat aanvankelijk ook meer dan best, want wie heftig verliefd is, die slaapt een beetje, en wie vindt het nou niet heerlijk als iemand dag en nacht voor je klaarstaat…) maar merkt ineens dat hem dat benauwt omdat het ten koste van zijn eigen wezen gaat.
Een gezonde en evenwichtige relatie
Het zal duidelijk zijn dat een gezonde relatie gebaseerd moet zijn op wederzijdse liefde, maar liefde voor jezelf –blij zijn met wie je bent- is minstens even belangrijk. Tevreden zijn met de mens die je bent, met hoe je eruit ziet en met wat je hebt, zónder jezelf op een voetstuk te plaatsen, is gezond. Van jezelf houden betekent ook je grenzen en behoeften kennen en respecteren, innerlijk willen groeien en willen leren van wat de wereld (en vooral onze relaties met anderen) ons voorhoudt.  En natuurlijk is zo’n gezonde relatie ook alleen maar mogelijk zo lang je bereid bent de ander met al zijn goede en minder goede eigenschappen te accepteren.  En zo lang er van wederzijds vertrouwen sprake is; de ander vrij laten en de ruimte geven opdat hij of zij naar behoeven voor zichzelf kan zorgen en aan zijn behoeften tegemoet kan komen. En mocht het dan gebeuren dat de behoeften van de één een conflict opleveren met de grenzen en de behoeften van de ander, dan is het tijd voor een goed gesprek waarbij respect hoog in het vaandel staat.
Aandachtspunten voor de HSP’er
Om als HSP’er tot zo’n gezonde en evenwichtige relatie te kunnen komen zou het raadzaam kunnen zijn om eens naar de volgende (tere) punten te kijken. Mocht je hier en daar iets van je eigen situatie herkennen, misschien is het dan een goed idee om te kijken in hoeverre er iets te veranderen of te verbeteren valt. Praat met je partner om te zien hoe het staat met jullie gevoelens voor elkaar en met ieders behoeften.

  • Ben je hooggevoelig, kijk dan eens met extra aandacht naar het beeld dat je van je van jezelf hebt. Is dat zelfbeeld aan de zwakke kant (bij veel HSP’ers is dat zo) dan is dit misschien het moment om daar iets aan te doen. Er zijn talloze goede boeken op de markt, cursussen die zeer de moeite waard zijn en het internet is een uiterst bruikbare bron van informatie. Of wat dacht je van het inroepen van de hulp van een coach?
  • Kijk eens met een kritische blik naar je eigen gedrag en ga na of je hobby’s en/of vrienden/vriendinnen hebt laten schieten om je partner een plezier te doen; misschien zelfs zonder dat deze daarom heeft gevraagd. Stel jezelf de vraag of je je anders voordoet dan je in werkelijkheid bent om de man of vrouw te kunnen zijn die je (denkt dat) partner nodig heeft om gelukkig te kunnen zijn.
  • Luister ook eens naar dat innerlijke stemmetje om te zien in hoeverre bepaalde facetten van het gedrag van je partner je hinderlijk voorkomen, maar waarover je je mond houdt om een eventuele ruzie te vermijden. Ontdek je irritaties, probeer dan een manier te vinden om erover in gesprek te raken voordat de boel explodeert op een moment dat je dat totaal niet verwacht.
  • Hoe veel tijd besteed je aan jezelf en doe je iets waar je van binnen blij van wordt? En dan denk ik vooral aan activiteiten zoals het maken van een mooie wandeling, mediteren, schrijven, lezen, schilderen, muziek maken, pilates, tai-chi, yoga, enzovoort, die weldadig zijn voor de innerlijke verrijking, ‘voer voor de ziel.
  • En als laatste tip zou ik je willen voorstellen om je eens in alle ernst af te vragen of je misschien in een van de valkuilen van de HSP’er bent beland, de valkuil van jezelf op te offeren voor de andere mens in de zin van dat je hem of haar met de beste bedoelingen van de wereld elk klusje en elk eigen initiatief uit handen neemt. Ik begrijp heel goed dat je iemand graag wilt bewijzen dat je ontzettend veel van hem of haar houdt en dat je hem of haar het leven zo aangenaam mogelijk wilt maken, maar soms kun je daarin doorschieten en beroof je je geliefde van zijn of haar persoonlijke autonomie. Er zit ook een donker kantje aan dat soort gedrag: als je alles voor iemand doet, dan heb jij de touwtjes in handen en oefen je controle uit, en zou je wel eens, mogelijk zonder het te beseffen, manipulerend bezig kunnen zijn.
Herken je jezelf in dit gedrag, wees dan niet verbaasd als je relatie geen stand houdt, want niemand komt graag in de verdrukking. (Overigens komt het in zo’n geval vaak voor dat iemand roept: ‘…en dat na álles wat ik voor X heb gedaan!’ Precies, daarom dus.). Meer lezen over de rol van ‘redder.’
Lukt het je op positieve wijze met deze tips aan de slag te gaan, dan garandeer ik je dat je relaties een stuk succesvoller zullen zijn!

Bron: Karina Zegers de Beijl - http://hooggevoeligisnietraar.blogspot.be/

maandag 10 december 2012

Uhm, ik heb vier voelsprieten hoor

Vandaag een hele leuke blog posting van de Amsterdamse Annabella van haar Blog: http://annabellal.wordpress.com/over-mij/   Posted on


Iedereen heeft voelsprieten. Het kan er één zijn of twee, drie, vier, vijf.
Ik roep altijd ik heb geen twee voelsprieten, maar ik heb vier voelsprieten. Voor mij staan twee voelsprieten gelijk aan twee oren, twee ogen, twee armen, twee benen en ga zo maar door.
Sinds een aantal jaar weet ik dat ik hooggevoelig ben. In het begin dat ik het wist vond ik het heel stoer om hooggevoelig te zijn. Ik wilde er alles over weten en was er heel erg mee bezig. In plaats van met twee benen op de grond was ik met twee voelsprieten in de wolken ;-)
Nu heb ik geaccepteerd dat ik een HSP-er ben, maar vind het lang niet altijd prettig om het te zijn. Zo sprak ik gisteravond via instagramm iemand die ook HSP-er is en zij ervaart de nadelen ervan i.p.v. de voordelen. Nu ben ik gelukkig wel zo dat ik er een balans in probeer te vinden. De ene keer lukt beter dan de andere keer, maar dat is normaal denk ik dan. Het is net zoals ik ga wat kopen voor mezelf. De ene keer slaag ik en de andere keer slaag ik niet.
Hooggevoelig zijn is een onderdeel van mijn zijn, mijn IK. Ik kan dat niet wegstoppen, maar kan er wel mee omgaan. Ik heb de vier voelsprieten op de momenten als ik geheel openstaan voor de prikkels van de wereld om mij heen. De wereld is de omgeving waarin ik mij begeef op dat bewuste moment. Het kan van lopen op straat zijn tot een concert tot koken in de keuken tot aan het werk zijn. En bedenk wel, elke HSP-er is uniek, dus we zijn niet allemaal hetzelfde daarin.
Ik kan intens genieten van muziek; muziek die ik live hoor, muziek als op de radio, muziek die ik beluister via internet, muziek die ik toevallig hoor, muziek met mooie teksten, de stem van de persoon die het zingt, het muziekinstrument  wat bespeelt wordt,… veel verschillende aspecten vanuit de muziek kunnen mij raken.
Ik kan intens genieten van een musical, een film, een toneelstuk, een verhaal uit een boek, de verhaallijn, de decorstukken, de kleurintensiteit, de achtergrondgeluiden of muziek ook hier verschillende aspecten.
Kortom: ik kan helemaal opgaan in de muziek of een verhaal. Als ik ergens ben zoals een concert dan moet je mij vooral niet storen. Praat niet met mij tijdens het gebeuren, want ik kan er niet mee omgaan. Ik kan dan niet luisteren, praten en genieten tegelijk. Ik zal jouw aangeven als ik het aankan en dat betekent dat ik dan tegen jouw zal praten. Het zijn maar voorbeelden die ik geef.
Ik kan niet goed tegen harde geluiden die sterk binnenkomen, spanningen, drukte (op bepaalde momenten), ….
Op dagen dat er moeheid is dan kan ik minder goed tegen de prikkels op en raak er onrustig door. Wanneer ik eenmaal thuis ben dan komt de energie terug. Mijn thuis is mijn basis en de plek om te ontspannen en tot mezelf te komen.
Soms vind ik het bizar tot eng om dan ineens te voelen hoe de ander zich voelt en verwoord dit in woorden naar de ander. En 9 van de 10 x klopt dit. Een goede vriendin van mij waarmee ik goed level (levelen betekent voor mij met een persoon in verbinding staan waar ik me goed bij voel, die mij accepteert, waardeert en die op een bepaald niveau leeft) heeft dit enkele keren meegemaakt. Dit houdt in dat dan mijn vier voelsprieten wagenwijd openstaan. Stel ik mij dan geheel open voor de ander??
Dit betekent niet dat ik continu openstaan, dat zou te gek worden. Je wordt er moe van, geloof mij maar ;-)
Het gebeurt mij geregeld dat ik met een collega aan het werk ben en dat er dingen gebeuren zoals: ik denk, de ander zegt. De ander zoekt, ik pak.
Is dit het aanvoelen of het invoelen of het openstaan met mijn voelsprieten?
Ik kan je niet uitleggen hoe het gebeurt, maar het gaat automatisch. Dus ik moet mij soms afsluiten van de ander. Gelukkig helpt de ander mij daar soms mee.
Gelukkig heb ik dit niet met iedereen, maar alleen met personen waarmee ik level op een hoger energielevel/niveau. Mensen die dit lezen en het snappen weten wat ik hiermee bedoel.
Tot zover! Wordt vervolgd..

zaterdag 8 december 2012

Hooggevoeligheid en seksuele energie

Vandaag deel ik graag een posting van Leni de Chou van haar schitterende blog pagina op

Hooggevoeligheid en seksuele energie


Voor een hooggevoelig persoon (HSP) kunnen drukke of luidruchtige plaatsen heel wat energie vragen. HSP-ers staan zo erg in contact met hun omgeving dat hun zintuigen overbelast kunnen raken.
Zelf ben ik erg gevoelig voor de energie van anderen, voor geluiden, voor bepaalde stemmingen. Mijn lichaam voelt als een sensor als ik in de buurt ben van andere mensen. Dat zorgt ervoor dat ik energetisch snel uit evenwicht kan raken.

Seksuele energie
Op feestjes en plaatsen waar veel mensen samenkomen voel ik heel wat seksuele energie over en weer gaan. Als er alcohol wordt gedronken voel ik dit nog meer. Alcohol en drugs lijken ervoor te zorgen dat mensen hun lagere chakra's meer gaan openstellen (zie afbeelding). Hierdoor gaan ze enkel lage seksuele energie aantrekken. Energetische uitwisseling of overdracht kan gebeuren vanop afstand, fysiek contact is dus niet nodig. Dit zorgt ervoor dat mensen (lage) seksuele energie gaan uitwisselen. Deze geeft hen op het moment zelf misschien een fijn gevoel, maar kan op langere termijn voor heel wat ongemakken zorgen.
Voor vele mensen is seks slechts een manier om spanningen kwijt te raken. Ze benaderen de ander vanuit het ego en willen enkel bevredigd worden. Deze vorm van seks is erg zelfzuchtig. Daarom spreek ik hier van lage energie.

                                            http://plzcdn.com/ZillaIMG/344b40dbfad85d5c7c5e930e8cbd3929.jpg

Voor mij is seksuele energie veel meer. Deze energie zorgt voor inspiratie en creativiteit, en kan ook helend werken. Daarom vind ik het belangrijk dat hier bewust mee om wordt gegaan. Een zuivere geest en een zuiver hart zorgen ervoor dat je veel meer kan halen uit seksuele energie en de stimulatie ervan.
Al vele eeuwen is seks een taboe en vele mensen schamen zich voor hun seksuele verlangens. Alcohol wordt vaker gebruikt om deze onderdrukte verlangens los te laten. Deze mensen beseffen niet dat ze deze energie op heel wat manieren positief kunnen gebruiken. Mensen verbergen vaak hun seksuele verlangens en zoeken manieren om hun verlangens te bevredigen.
De realiteit is dat we allemaal hooggevoelig zijn geboren, maar dat we met het ouder worden leren om ons af te schermen. Er wordt ons geleerd om een dikkere huid te kweken om de testen en beproevingen van het leven te kunnen doorstaan. Maar eigenlijk werd ons steeds gezegd: sluit je hart en volg de illusie van veiligheid die je mind creeërt. Deze fout wordt door zo velen gemaakt en het vraagt veel om ons terug te brengen naar onze kern: ons hart. We dragen te veel ongezonde ideeën en overtuigingen met ons mee en deze zorgen ervoor dat we niet volledig in contact staan met ons gevoel, met ons hart.

Waarom zou je dan willen leven vanuit je hart, als dit van jou een hooggevoelig persoon maakt?
De meesten denken dat wat ze niet kennen, hen niet kan raken. Maar daar vergissen ze zich in. Onwetendheid is gevaarlijk. Het houdt je in een slaaptoestand waardoor je blindelings door het leven dwaalt. Je stapt in situaties en gaat om met mensen die verborgen agenda's en zelfzuchtige motieven hebben.
Als hooggevoelig persoon weet je binnen enkele seconden na een ontmoeting of het verstandig is om met deze persoon om te gaan. Je lichaam geeft je een teken dat iets niet helemaal juist zit.
Als hooggevoelig persoon heb ik er jaren over gedaan om te leren wat mijn emoties en gewaarwordingen mij vertellen. Er is altijd wel een reden waarom ik me opeens onverklaarbaar ziek voel in het bijzijn van bepaalde mensen. Bepaalde vormen van meditatie hebben ervoor gezorgd dat mijn hooggevoeligheid is toegenomen, maar tegelijk heb ik geleerd om de boodschap van de signalen die ik ontvang vanuit mijn omgeving beter te begrijpen. Maar het betekent ook dat ik mijn eigen energie meer moet beschermen tegen de energie die bepaalde plaatsen en mensen op me afsturen. Mijn chakra's reinigen en afschermen is er één van.
Mensen hebben me zo vaak gezegd dat ik te gevoelig of te zwak was. Ik kreeg het zo vaak te horen: 'Wees niet zo gevoelig, je moet sterk zijn'. Het lijkt alsof gevoelig zijn iets slechts is en je het gewoon zomaar kan stopzetten. Lange tijd geloofde ik de mensen rond me maar het trok me alleen maar naar beneden. Het enige wat leek te helpen was medicatie, niet alleen om mijn gevoelens te verdoven maar ook om meer te kunnen verdragen van anderen. Uiteindelijk zag ik in dat ik op die manier enkel lagere energieën aantrok (net als alcohol en drugs dat doen) en ben ik hiermee gestopt.
Gevoelig zijn is iets mooi. Het brengt je zoveel inzichten en geeft je de kans om de wereld op een heel andere manier te zien. Omhels je gevoeligheid, wees er blij om. Zie het als een zegen. Het is als een kompas in het leven dat je de juiste weg wijst.

© Leni De Chou 2012