donderdag 10 januari 2013

HooggevoeligheidEndorfine is het snelst werkende anti-stress hormoon. Het kalmeert het zenuwstelsel op minder dan 5 seconden R. Dit heeft tot gevolg dat mensen met een endorfine/dopamine beloningsproblematiek tegelijk problemen ondervinden met het verwerken van stress die ontstaat door prestatiedruk en emotionele en sociale prikkels. Hypersensitiviteit of hooggevoeligheid is dan ook te zien als een gevolg van een verzwakte  endorfine werking. Men kan er mee geboren worden, maar  het kan net zo goed op latere leeftijd ontstaan. Hypersensitiviteit komt voor bij zowat 20% van de bevolking R. Het merendeel van de HSP’s (Hoog Sensitief Personen) weet dit echter niet van zichzelf.
Uit onderzoek blijkt dat de HSP-kenmerken worden veroorzaakt door het samengaan van twee factoren. Ten eerste een endorfine resistentie, hierdoor worden de prikkels minder goed ‘gefilterd’ en komen ze ‘harder aan’. Ten tweede een te grote activiteit van de glutamaat-NMDA receptoren, waardoor een chronisch gevoel van onrust en prikkelbaarheid ontstaat. . Endorfine remt de werking van de NMDA receptoren R. Echter zodra de gevoeligheid van endorfine afneemt (resistentie), neemt de activiteit van de NMDA receptoren toe. Bovendien fungeren de NMDA receptoren als een dopamine antagonist, ze blokkeren de werking van dopamine R. Dit heeft tot gevolg dat hypersensitiviteit vaak samengaat met kenmerken die men ook ziet bij ADD en ADHD. Uit de klinische praktijkervaring blijkt dat mensen met HSP, ADD, ADHD, depressie en stressstoornissen – vaak last hebben van een exorfinen-intolerantie. Het verband tussen endorfine, exorfinen en een deficiënte DPP-IV enzym werking treft u aan in het volgende schema. Cortisol is het tweede anti-stress hormoon. Het doet er 60 minuten over om de stresshormonen stil te leggen. Cortisol wordt pas geactiveerd als endorfine de stresshormonen niet heeft kunnen stilleggen.

Bron: Locas Flamend www.exendo.be