dinsdag 12 februari 2013

Ademhaling en massage

Graag deel ik vandaag een leuk artikel over ademhaling.  Het werd geschreven door Sabrina van Dijk.  Meer info op haar website: http://gevoeligkind.nlMisschien heb je het zelf wel eens gemerkt maar als we in een lastige of moeilijke situatie terecht komen, stopt onze ademhaling of gaat hoger zitten: we ademen dan met de borst in plaats van met de buik. Dit zorgt ervoor dat de verbinding met onze gevoelens (die in de buik zetelen…vandaar ook het woord ‘’onderbuikgevoel’’) verbroken wordt en we het contact met onszelf verliezen. En dat is juist iets dat een hooggevoelig kind zoveel mogelijk moet vermijden.


Daarom is het belangrijk je gevoelige kind te laten ontdekken wanneer hij de ademhaling verbreekt of hoog ademt zodat hij het herkent als hij bij zichzelf weggaat en het contact met zijn eigen kern verliest. Met een aantal simpele ademhalingstechnieken kun je je gevoelige kind leren met de buik adem te halen zodat hij lastige situaties beter aankan en weer in contact komt met zijn ‘’eigen ik’’.


De ‘’bewust ademen meditatie’’ is hiervoor een goed hulpmiddel. Dit is een meditatie waarbij je je kind laat inademen door de neus en door de mond weer uit. Het is belangrijk dat hij via de buik ademt en niet door de borst!


Bewust ademen meditatie (lees dit rustig aan je kind voor totdat hij het zelfstandig kan)
  • Ga rustig zitten en adem een paar keer diep door en begin.
  • Adem bewust en rustig in via de neus.
  • Als je volledig hebt ingeademd houdt dan even kort je adem vast en adem dan rustig uit door de mond.
  • Bij het inademen zorg je ervoor dat je naar de buik ademt, laat deze opzwellen als een ballon.
  • Houdt je adem even één of twee seconden vast tussen inademen en uitademen. In gedachten benoem je het ademen en tel deze in gedachten ‘’Inademen oneven, uitademen even: “Inademen…één, uitademen… twee, inademen… drie”.
  • Tel zo door tot twintig en bij twintig tel je terug tot één.
Zeg je kind vooraf dat als hij de tel kwijt raakt, hij gewoon weer op één kan beginnen, zonder verwijt, het hoort erbij!


Naast het belang van een juiste ademhaling is ook lichamelijke aanraking voor hooggevoelige kinderen essentieel. Geef je kind dan ook regelmatig een lichaamsmassage en begin daar zo vroeg mogelijk mee! Dit kan al vanaf de babytijd. Huidcontact en massage leveren een bijdrage aan een betere stofwisseling, een betere doorbloeding, een betere spijsvertering en een sterker immuunsysteem! Masseren helpt je kind bovendien om beter in zijn lichaam te komen.


De mens is een zoogdier en huidstimulatie is voor ons een eerste levensbehoefte, net als zuurstof, eten en drinken, liefde en veiligheid. Een kind dat onvoldoende huidstimulatie krijgt kan in zijn ontwikkeling geremd of beschadigd worden. De huid is ons grootste orgaan en helaas een onderschat zintuig. Tegenwoordig zitten kinderen vaak veel jonger en veel langer op het kinderdagverblijf/school/naschoolse opvang waardoor veel kinderen onvoldoende huidstimulatie krijgen, vooral als er ook thuis weinig tijd of aandacht voor is. Het urenlang stilzitten op school en bij het televisiekijken, gamen en ‘computeren’, maakt dat kinderen minder lichaamsbesef ontwikkelen, met negatieve gevolgen voor het leren en de gezondheid.


Als je je gevoelige kind masseert voor het slapen gaan (al dan niet gevolgd door de hierboven besproken ”bewust ademen meditatie), komen ze los van alle indrukken van de dag. Hierdoor slapen ze beter en staan ze de volgende dag uitgerust en meer ontspannen op om met een energiek gevoel aan de nieuwe dag te beginnen. Ook wordt door liefdevol aanraken het hormoon oxytocine aangemaakt, waardoor de hoeveelheid adrenaline afneemt en het gevoel van veiligheid en ontspanning toeneemt. Bijkomend resultaat: een verbeterde concentratie en een betere opname van nieuwe informatie!


Voel je als ouder niet geremd omdat je geen opleiding hebt gevolgd! Ga op je intuïtie af……denk niet na, stem je af en laat je handen het werk doen. Begin gewoon bij de voeten. Dat is als basis al goed genoeg. Wil je meer informatie en vaardigheden opdoen om jouw hooggevoelige kind zo goed mogelijk te laten ontspannen en prikkels te leren afschudden, en dat raad ik je van harte aan, dan is een kindermassagecursus echt een aanrader!


Als je van start gaat om je kind na een dag vol indrukken te masseren (liefst na een warm bad zodat het kind alle energieën van de dag heeft kunnen afwassen), zorg er dan voor dat je dit doet met een goede etherische olie (vrij van synthetische geur- en kleurstoffen, parabenen etc.) Mijn persoonlijke voorkeur gaat hierbij uit naar de producten van Volatile….een (h)eerlijk merk waarbij de geuren mandarijn en lavendel voor ontspanning zeer goed geschikt zijn!


Mijn ervaring is dat als je eenmaal start je kind het zo ontspannend en rustgevend zal vinden dat hij er zelf om komt vragen. Naast de voordelen voor je gevoelige kind is het ook een rustmoment in de opvoeding die de band tussen ouder en kind aanzienlijk kan versterken!

vrijdag 8 februari 2013

HooggevoeligHooggevoelig
 We zijn allemaal gelijk als het op gevoel en intuïtie aankomt.De ene mens is gevoeliger dan de andere mens.Daarom weten we ook wat gevoel is en hoe het voelt.HSP-ers zijn extra gevoelig voor prikkels en gevoel van buitenaf.Het komt binnen als een extra stoot energie die vermoeiend kan zijn.Zeker als je nog moet leren ontdekken wat van jezelf of de ander is, of niet.
 Ieder mens bezit waarnemingsvermogens via zintuigen, een hooggevoelige bezit extra diepe en intense waarnemingsvermogen omdat hun zintuigen extra prikkels oppakt. Zo kan men energieën zien die met blote aardse oog niet zichtbaar is, energie van anderen aanvoelen die je ‘’wakker’’ maakt dat deze verborgen problemen heeft en zelfs ontkent omdat men het niet wilt inzien, wat weer een gevoel van onzekerheid mee kan geven omdat intuïtie niet liegt. Er ontstaat dan als het ware een extra stimulans om te ontdekken waarom de ander ontkent en liegt omdat eerlijk –en openheid van groot belang is voor een HSP.
Daarentegen zijn er weer mensen die graag raad en inzichten vragen omdat ze weten dat je meer aanvoelt dan zij zelf, en dat meestal wordt aangezien als mediamieke talenten, terwijl het eigenlijk gewoon zintuigen zijn die iedereen bezit en normaal is. Alleen zijn velen hun eigen verbondenheid kwijt met de natuur  en de natuur in zichzelf.
Hooggevoeligheid is geen Monopolie spel waarmee gespeeld kan worden, men kan niets kopen en toe eigenen wat men al bezit, zo ook niet doorverkopen aan een ieder die op je straatje (levensweg) komt. Het zijn de pionnen (eigenschappen) waarmee gewerkt mag worden, niet gespeeld, ook niet door anderen.

Hoogsentimenteel
 Naast gevoeligheid kan hoogsentimenteel een extra last zijn, het is geen eigenschap, maar een kernmerk.Als we het woord goed lezen in menselijke begrippen, dan komt het neer op extra overgevoelig te zijn. Bij de geringste emotie of verdriet in diepe tranen uitbarsten, soms zelf niet eens wetend waar het vandaan komt. Omdat een hooggevoelige met deze eigenschappen en kenmerken geboren wordt, heeft men zelf niet in de gaten dat men al erg vroeg onbewust open staat voor verdriet van anderen en met zich meedraagt naast eigen emoties. Tot er een (h)erkenning komt of een attentie erop gemaakt wordt, dan pas kan men het zelf begrijpen. Het kan zelfs aanvoelen alsof je de hele wereld meedraagt op je schouders en zwaar beladen bent van verdriet wat eigenlijk ook wel zo is, alleen niet allemaal van jezelf.
Daarnaast kun je hier ook nog eens vele lichamelijke klachten krijgen en je gezondheid (ernstig) beïnvloeden, zelfs klachten en ziekten overnemen vanuit je naaste omgeving. Ook weer tot men weet dat het niet allemaal van jezelf is of kan zijn, maar door je hooggevoeligheid en dan leren onderscheiden om te leren ermee om te kunnen gaan. Belangrijk is om aan het gedragen verdriet te werken om het los te kunnen laten indien het herkenbaar is.Net zoals ieder mens uniek is, bestaan er geen 2 dezelfde, ook niet iedere HSP is hetzelfde.

De buitenwereld en omgeving
Er is maar een klein percentage (15%) van de wereld bevolking waaronder deze groep HSP valt. De rest (85%) is de buitenwereld en overheerst deze kleine groep behoorlijk als je naar de cijfers kijkt.
Woorden en meningen van je omgeving en buitenwereld kunnen ingefilterd raken in je energiesysteem. Zeker van hen die een eigen visie, mening of kijk hebben op je persoontje en je een ”stempel” opleggen. Deze kunnen zich dan weinig inleven in de innerlijke wereld van een HSP-er. Ondanks je telkens maar weer zegt dat je moeite hebt met hun visie of woorden. Het bekendste probleem voor een HSP is dat men als een zielig, arm of raar mens bestempeld wordt.
 ”Doe niet zo overdreven, wat ben je kinderachtig,  of een zielig figuur” komt regelmatig voor. Deze mensen staan eigenlijk er niet bij stil dat een HSP-er juist door deze woorden dieper zakt. Het komt 3x zo hard aan als bij een niet hooggevoelige en raakt heel diep in het gevoel.
Onder deze invloed kan men zelfs een lager zelfbeeld krijgen en jezelf ook zo gaan zien zoals deze mensen je zien. HSP-ers voelen zich al anders dan andere mensen en geeft het een extra gevoel niet bij de gewone mens te horen. Een gevoel van buitenbeentje wordt nog eens benadrukt in gevoel Hooggevoeligen zijn niet zielig, maar juist sterk omdat zij de diepere dimensies in gevoelsleven kennen.
 Aan de andere kant zijn er genoeg en veel mensen die een HSP-er wel in eigen waarde laten. Zeker als het door jezelf aangegeven wordt dat je hooggegevoelig bent en wat de eigenschappen -en kenmerken zijn. Alleen vervelend is wel om het telkens te herhalen zodat de ander er toch rekening mee kan houden. Tot men het echt begrijpt waarom je het aangeeft en je het niet als excuus gebruikt om er achter te schuilen.

 Ook voor de hooggevoelige is het om te leren hiermee om te kunnen gaan. Vooral als je jezelf geleerd hebt om vanuit je eigen kern of centrum aan te voelen. Dan is er begrip dat niet iedereen hetzelfde kan aanvoelen. Je intuïtie zal aangeven wie er wel of niet open staat voor je. Er kan dan een mooie gulle middenweg ontstaan zodat er respect en waardering is voor elkaar.
 Laten we elkaar in waarde laten en respecteren zoals ieder mens is en mag zijn. Want wie is wie om een eigen mening of visie op te leggen zonder heldere kijk op de ander. We spiegelen elkaar allemaal, alleen is het hoe de spiegeling weerkaatst. Mijn eigen ervaring is dat telkens weer hetzelfde te herhalen een beloning geeft, er wordt rekening met je gehouden. Of de ander het wel of niet begrijpt? Zo lang je zelf maar duidelijk aangeeft wat je grenzen zijn en dat is van groot belang.

                                                      

PERSOONLIJKE NOTE: Met deze tekst mocht ik hopelijk een stukje inzicht te mogen delen in het wereldje van een HSP’er.Zodat er duidelijkheid en begrip is voor zowel hooggevoeligen als niet hooggevoeligen.

   Copyright © Marianne
Bron: http://marreiki.wordpress.com/2012/07/13/750/