donderdag 28 januari 2010

Hooggevoelig??? Gewoon een seut!

http://www.amberhes.nl/uploads/images/Voor%20wie.jpg

Quite a few people have asked me to post something in "Nederlands" on HSP as they have difficulties reading English.

The main language in this blog will stay English, but I will add the occasional text in Dutch.

If there is a need for a totally Dutch blog, then please let me know and I will create one.

Hooggevoeligheid

Hooggevoeligheid is heel gevoelig zijn. Kan je hooggevoelig zijn zonder het te weten?  Absoluut!  Veel mensen zijn hooggevoelig zonder dat ze het weten. Velen zullen zichzelf dan ook na het lezen van deze pagina herkennen als HSP’er, Highly Sensitive Person of hooggevoelig persoon.


Zintuiglijke gevoeligheid

Hooggevoelige mensen zijn gevoeliger dan de gemiddelde mens.
Hun zintuiglijke waarnemingen zijn gevoeliger. Ze nemen dus veel meer waar dan anderen.  Ze voelen meer intens en kunnen hierdoor vaak minder aan dan de gemiddelde mens.
Drukte, lawaai, lichtflitsen, veel mensen om je heen en stress worden over het algemeen slecht verdragen.
Een HSP’er heeft extra tijd nodig om weer op krachten te komen en trekt zich daarom graag terug op een rustig plekje. Als dit niet gebeurt kunnen burn-out, chronische vermoeidheid of fibromyalgie het gevolg zijn.
Hooggevoeligheid is veelal aangeboren. Veel HSP’ers voelen zich van kinds af aan anders dan anderen.


Emotionele gevoeligheid

Een hooggevoelig persoon is emotioneel zeer gevoelig. Dit vormt dan ook de grootste uitdaging voor de meeste hsp'ers.

Als een hooggevoelig persoon bv een kamer binnen komt waar twee mensen net ruzie hebben gemaakt voelt hij/zij gewoon aan dat er iets mis was. Ruzie is een energetisch gebeuren.  Een hooggevoelig persoon pikt de verandering in energie op.

Kenmerken van emotionele gevoeligheid:
  • Stemmingen van anderen aanvoelen en er niet bewust van zijn. Het gevolg kan zijn dat een hsp'er zomaar een stemmingswisseling 'zonder oorzaak' kan krijgen. Zolang de HSP persoon niet beseft dat dit 'normaal' is voor iemand in zijn/haar situatie, is er grote kans dat de persoon denkt dat hij/zij last heeft van wisselende stemmingen of zelfs van een depressie.
  • Doodmoe worden van een bepaalde persoon of van winkelen. HSP’ers laten hun energie makkelijk aftappen door andere mensen.
  • In een groep je niet op je gemak voelen omdat de "sfeer" niet goed is. Als een groep mensen bij elkaar is, zijn er wellicht mensen bij die zich onzekerheid, gespannen of ongemakkelijk voelen.  Een hooggevoelig persoon voelt dat vaak onbewust aan. Het gevolg is dat een HSP’er niet snel een groepsmens is. Isolement kan het gevolg zijn.

Gevoeligheid voor straling

In het draadloze tijdperk waarin iedereen gebruik maakt van GSM en draadloze netwerken komt het steeds meer voor dat mensen hypergevoelig worden/zijn voor straling. Heel vervelend als je zo gevoelig bent dat je hier fysiek last van krijgt, want waar vind je in Belgie nog een plek waar je kunt verblijven zonder straling om je heen??

Hooggevoelige mensen hebben vaker last van de straling dan anderen met oa. hoofdpijn als gevolg.


Naar het lichaam luisteren


'Dingen aanvoelen' of zoals mijn dochter zegt 'vanbinnen bibberen' is een lichamelijke reactie op een energetisch gebeuren. Het lichaam reageert op onbewust waargenomen - opgepikte signalen.
Maar het is ons niet geleerd om op de signalen die het lichaam geeft te reageren. Sterker nog, het is ons geleerd om die signalen juiste negeren. Het gevolg is dat er een disbalans komt in de samenwerking tussen lichaam en geest. Het lichaam moet steeds meer signalen geven om gehoord te worden en komt daardoor niet meer tot rust. Dit kan uiteindelijk resulteren in een depressie, chronische vermoeidheid of fibromyalgie.
Leren luisteren naar de signalen van het lichaam is een must voor hooggevoelige mensen.


Weten

Hooggevoelige mensen weten vaak “meer”. Vroeger werden ze bijvoorbeeld ingezet als waarnemer voor vijandige activiteiten, waarzegger, weervoorspeller en ga zo maar door. De bijzondere kwaliteiten werden benut.
In onze maatschappij worden deze eigenschappen niet echt meer gewaardeerd.  We ervaren ze eerder als lastig en dat is het ook vaak.
Als HSP'ers an je zo gevoelig zijn dat je bij het zien van de beelden op tv overspoeld wordt door emoties. Als iemand een droevig verhaal vertelt begin je spontaan te huilen.  Ook bij het zien van liefdevolle dingen, kunst of een prachtig uitzicht kunnen ze emotioneel diep geraakt worden. 
Omdat een HSP’er zo gevoelig is kunnen ziektes en problemen van anderen diepe indruk achterlaten, want een HSP’er voelt zich vaak zeer verantwoordelijk voor een ander en vergeet echt vaak zichzelf!
Het zijn zorgzame mensen, vaak TE zorgzaam zelfs, omdat ze zichzelf makkelijk kunnen vergeten in het zorgen voor de ander.
HSP'ers worden vaak gezien als waardevolle vrienden: ze kunnen goed luisteren, en voelen instinctief wat iemand nodig heeft.


Hooggevoeligheid is niet nieuw

Hooggevoeligheid lijkt iets van deze tijd te zijn omdat er nu ook in de pers over gesproken wordt.
Dit wil zeker niet zeggen dat het vroeger niet voorkwam.
Als ik als kind weigerde om mee te gaan naar plaatsen of mensen waar ik me 'niet goed voelde', werd het van de tafel geveegd met opmerkingen zoals 'jij bent ook zo gevoelig', 'het wordt tijd dat jij je over die onnozelheid heen zet'. Of er werd op andere manieren duidelijk gemaakt dat ik mezelf maar eens aan moest pakken en gewoon mee moest gaan in de stroom van het leven. Soms lukte me dat heel goed, maar als we dan weer thuis kwamen kotste ik vaak letterlijk de stress en spanning uit mijn lijf.  Later ging het beter, ik leerde er mee omgaan.  Maar stressvolle situaties zorgden vaak voor een 'opflakkering'  Toen ik getrouwd was betekenden bezoekjes aan de schoonmoeder vaak een ritje plat liggen op de achterbank van de auto met een washandje op mijn hoofd, beleefd hallo zeggen en dan naar de WC spurten.  Maar iedereen in mijn omgeving leerde dat ik gewoon was zoals ik was.   Ik was iemand waar “rekening” mee gehouden moest worden.

Op school kon was er ook wel begrip voor kinderen 'zoals ik', tenminste bij sommige juffen.
Helaas zitten we nu in een tijd waarop kinderen volledig schoolrijp moeten zijn op 4-jarige leeftijd. Dit geeft grote problemen bij kinderen die zich wat trager ontwikkelen. Voor hooggevoelige kinderen is dit geeft dit weer een extra druk om 'mee' te kunnen. Helaas!

Tegenwoordig wordt vaak over hen gesproken met de termen sterrenkinderen en nieuwetijdskinderen. Deze kinderen hebben allemaal gemeen dat ze bijzonder gevoelig zijn en vaak niet goed bestand zijn tegen de sterke impulsen van deze maatschappij.


Grote druk

Een HSP’er staat onder grote druk omdat hij/zij toch in deze maatschappij mee wil draaien. Door de combinatie van gevoelig zenuwstelsel en de gejaagde maatschappij komt een HSP’er makkelijk in een neerwaartse spiraal terecht.
De verwarring van zoveel indrukken opdoen, het intense voelen en geen onderscheid kunnen maken tussen de eigen stemming en die van een ander kunnen een lichamelijke en geestelijke weerslag hebben. Slaapproblemen en angstaanvallen komen dan ook vaak voor naast vermoeidheid en stemmingswisselingen, burn-out, en fibromyalgie.

Iemand met hooggevoeligheid is de kluts vaak kwijt. Vaak ervaren zij bepaalde zaken als een belasting, terwijl anderen er helemaal geen moeite mee hebben.  HSP'ers krijgen dan ook regelmatig te horen dat ze zich niet zo moeten aanstellen, of dat ze een veel te grote fantasie hebben.  Dit kan voor hen heel verwarrend zijn, want als dat wat zij voor 'waarheid' aanzien, door anderen afgedaan wordt als onzin, wat zegt dit dan over hen ??  Zijn zij leugenaars ?  Overdrijvers ? Aanstellers ?  Seuten ?  Abnormaal ?

Het is dan ook niet ongewoon dat sommige HSP'ers zelfmoord als de enige uitweg zien om aan deze ruwe en harde wereld te ontsnappen.  Anderen worden in de loop der jaren steeds dikker en omringen hun kwetsbare lichaam met een letterlijke 'beschermlaag' tegen het te veel aan prikkels.  Na mijn echtscheiding ben ik zelf kilo's aangekomen.

Iemand met hooggevoeligheid heeft ook vaak last van allergieën.Omgaan met je hooggevoeligheid

Hooggevoelige mensen zijn over het algemeen zorgzaam, bescheiden en nauwgezet. Ze hebben een zeer brede belangstelling, zijn in staat om onbewust te leren en beschikken over scherpe inzichten. Informatie verwerken ze op een snelle manier op een dieper niveau. Ze houden zich liever niet bezig met oppervlakkigheden, maar denken liever na over de zin des levens. Ze zijn zich bewust van het verleden, hebben een open mind voor het heden en oriënteren zich vaak op de toekomst.
Dankzij hun gevoel voor andere mensen en hun talent om dingen het met elkaar in verband te brengen, weten hooggevoelige personen hoe bepaalde zaken in elkaar steken. Ze zijn in staat om verleden, heden en toekomst met elkaar te verbinden, creatieve oplossingen voor ingewikkelde problemen te bedenken en durven doelbewust risico’s te nemen. Dankzij hun intuïtie weten ze voor de hand liggende fouten te vermijden.

Kortom hooggevoelige personen zijn mensen met bijzondere talenten.

Als gevolg van hun gevoeligheid en de reacties van de omgeving er op, kunnen hooggevoelige mensen een gebrek aan zelfvertrouwen en eigenwaarde ontwikkelen. Fijngevoelige mensen hebben dan ook vaak moeite met het bepalen van hun positie in de samenleving.  

Hooggevoeligheid wordt door de ander echter niet altijd gewaardeerd. Vanwege de gewoonte van de westerse cultuur om het verstand boven het gevoel te plaatsen is men onvoldoende bekend met de achtergronden, de inhoud en de gevolgen van een fenomeen als hooggevoeligheid. Hierdoor voelen hooggevoelige personen zich vaak door hun medemens onvoldoende gewaardeerd.

Het bewust leren omgaan met het energetische gebeuren is een must.


vrijdag 22 januari 2010

Highly Sensitive or Hyper Sensitive?

http://www.freefoto.com/images/15/43/15_43_51---Poppy_web.jpg

Being hypersensitive could be described as being allergic to life.

For the highly sensitive person (HSP) a seemingly ordinary day can be overwhelming. Even the most subtle of stimulants a person encounters on a daily basis can be over-stimulating. Energies associated with touch, noise, scent, light, etc. are often too quickly or deeply absorbed by the HSP. As a result, the HSP may become mentally confused, emotionally upset, and/or physically uncomfortable. Hypersensitivity is also associated with a heightened sense of awareness and intuition. This makes being a HSP or empath a two-way street.

I have always known that my daughter was a Highly Sensitive person but only last night did I come to realize there must be different gradients to Highly Sensitive. She must be an extra-Highly Sensitive or a Sensitive XXL.

Last night she told me she could tell who’d been in the bathroom before her by the smell of their urine!!! ?????

Then it all fell into place.

When I give her a friendly stroke on her bottom when I walk past she asks me to stop smacking her.
Raising my voice to tell her off is screaming. Punishing is chastising. Making a joke about her is bullying. Touching her body is rape.

The stories of the past few months just suddenly all fell into place as well as her anger: “No one believes me mum. They all say I am a liar. They say I make things up. That I live in cloud cuckoo land. They all hate me, the call me an impostor, a bitch. Why can no one believe me. I am telling the truth. I don’t want to go on like this any more”.

So the only way out for her is suicide.

And it makes me think …

Belgium has one of the highest rates of teenage suicides in the western world. How many of these children are like my daughter? Hyper sensitive. Poppies, so beautiful but ever so delicate.
And how unbelievably, unthinkably cruel the world must be to them. How utterly painful.
How desperate they must feel when all they tell is the truth yet NO ONE believes them.

Or on the contrary. People not being Highly Sensitive translate what they hear to their view of the world and act accordingly. Bringing in social workers, psychologists, psychiatrists, affirming what the child already fears: I am ABNORMAL. I am different than the other kids in my class. There is something REALLY WRONG with me.

Phylameana lila Desy says: Life can become manageable for the HSP. There are a number of ways the HSP can protect himself from harmful energies that interfere with the joys life can offer. Although avoidance may seem like the best response, it really is the worst action to take. Becoming a recluse, choosing to avoid encountering harmful stimuli is not the answer. The point of living on the planet is to evolve your soul/personality. Spiritual growth is nearly impossible to do without involvement and contact with other people. This means that anyone with a sensitive nature must learn how to survive out in the world amidst energies (or energy drains) that are problematic to them.

Are you a Highly Sensitive Person? A Hyper Sensitive?

What have you done to SURVIVE this world me live in?

What tips do you have to help Hyper Sensitive Children like my daughter?

donderdag 21 januari 2010

The HSP Subcultures

http://s1.hubimg.com/u/2055004_f520.jpg

It's possible that some HSPs will fit into more than one category, and some will not fit into any category.  Jacquelyn Strickland is the author and creator the HSP Subcultures that she created back in 2005. 
A brief explanation of these HSP subcultures, the tasks they each face, and the gifts they have to offer are below:
The Social Justice/Activist HSP
Deeply moved to action by injustices whether upon people or the environment. Usually dedicated to many causes to improve human and earthly conditions...view new paradigms for a new world.
Challenges: Being overwhelmed with too many causes, not finding like-minded support groups to work with, feeling isolated, and perhaps feeling judgmental of others.
Tasks: To find support, choose causes wisely, and realize that small changes do make a difference. Avoid burn out.

HSP Physical Reactor
HSPs who are unusually physically reactive to certain foods, noise, lights, stress. Physical reactions may include allergies, sweaty palms, nervousness, nausea, migraine headaches.
Challenges: Creating, seeking, or finding supportive environments which honor your physical sensitivities.
Task: Devoting investigative time to determine what triggers physical reactions and what alleviates the reactions. Accepting that not all people will understand these reactions.


Reserved Intellectual HSP
Usually introverts with keen intellect. May appear arrogant, but may not necessarily be that way.
Challenges: Finding ways and motivations to develop intellect and to share oneself and one's gifts with others and the world.
Tasks: Avoiding isolation, and learning to accept others of 'different' intellect. Reaching out, becoming involved.


Creative/Artistic HSP
Those HSPs who need to create and manifest their ideas or visions. Medium may be music, drama, art, ideas, books, poetry, painting, etc.
Challenges: Accepting, honoring and understanding the creative process and finding a medium for this expression.
Tasks: Learning how to manifest creative urges, finding support, education and time to create. Patience, perseverance.


The HSP Healer
Medical doctors and alternative healers who are unusually intuitive using their gifts to offer healing to others. Alternative healing modalities may be Reiki, massage, medical intuitive, etc.
Challenge: Accepting one's gifts and finding expression for them.
Task: Finding support and encouragement from like minded individuals and learning to trust your own gifts and use them appropriately.


Empowered Priestly Advisor
Evidenced by energetic, purposeful and spiritual direction in their lives.
Challenges: Taking on too many causes and expecting others to think like them. Periods of loss of faith or "dark nights of the soul."
Tasks: Finding support and like-minded individuals to work with. Avoiding burn-out. Accepting small change as progress.


The HSP in Transition
The person who has just discovered the trait of high sensitivity. May feel alone, misunderstood, judged, and may also feel relief at knowing about the trait.
Challenges: Self-identify, reframing, healing from past negativity about trait. Must learn to set boundaries and assert new self.
Tasks: Taking time to investigate the trait, set new boundaries, practice new coping skills.


The Core Issue HSP
The HSP from a traumatic, troubled and sometimes abandoned childhood. May have suffered from some type of abuse.
Challenge: Healing from past traumas, learning to integrate the HSP trait in a positive way.
Task: Reaching out for help, staying committed to 'recovery,' finding new kinds of support, friendship and community to be part of.


The Introverted Intellectual HSP
Somewhat different from the "Reserved Intellectual HSP" in that this HSP is drawn either to the scientific fields of inquiry (The Thinker) or to the psycho-spiritual fields of study (The Feeler) (or both?).
Challenges: Self-identity, reframing, and perhaps readjusting to a new HSP self.
Tasks: Finding ways for self-expression and to share gifts with others and the world. Avoiding isolation. Accepting others who are 'different' from them.


The Wise, Saintly HSP
The Mother Teresas of the world. Supreme devotion to serve a higher spiritual calling.
Challenge: Finding unique expression for your calling.
Task: Avoid isolation, burn out. Learn to practice self-care.


The Caregivers and Guardians of Childhood, the Elderly, and the Dying
Those who find caring for children, the elderly and the dying come naturally. They have a unique ability to serve those with special needs.
Challenges: Finding support and structure to provide unique kind of care.
Task: Finding time away from caring and giving to others. Practicing self-care. Learning not to 'care and give' too much - usually at their own expense.


The Calloused, Unrecognized HSP
The HSP who has either ignored traits of sensitivity, or who were never given the gift of knowledge about the trait. May appear unfeeling, scornful or contemptuous, usually not capable of being in loving, reciprocal relationships. (We might see our parents in this subculture?)
Challenges: Becoming knowledgeable about the trait of high sensitivity is a major break through for the Calloused HSP.
Tasks: Avoiding becoming embittered, sick, dysfunctional, addicted to drugs or alcohol. Must be willing to find appropriate intervention to begin long process of healing.

Credit to Jacquelyn Strickland - www.lifeworkshelp.com

dinsdag 12 januari 2010

Ben jij hooggevoelig?

http://www.balans-vinden.nl/wp-content/uploads/kind-001.jpg

Kenmerken van hooggevoeligen

• ze voelen stemmingen van anderen goed aan;
• ze nemen gedetailleerder, subtieler en intenser waar;
• ze ervaren, reflecteren en voelen diep en intensief;
• ze hebben afkeer van specifieke indringende prikkels;
• ze worden geprikkeld door dingen die anderen niet schijnen op te merken;
• ze raken sneller verzadigd door (bepaalde) prikkels;
• ze worden meer dan gemiddeld door bijvoorbeeld natuur, kunst of muziek geroerd;
• ze denken vaak na over hun roeping.
• ze filosoferen graag en veel en hebben een rijke innerlijke belevingswereld;
• ze dromen, fantaseren en overwegen veel;
• ze zijn opmerkzaam en aandachtig;
• ze functioneren het beste in hun eigen tempo;
• ze zijn goed in het signaleren en vermijden van fouten;
• ze vinden het prettig en hebben het nodig om tijd alleen door te brengen;
• ze hebben rechtvaardigheid en respect hoog in hun vaandel staan;
• ze zijn vaak plichtsgetrouw en anticiperend op de behoeften van anderen;
• ze hebben relatief meer last van spanning, stress en fysieke klachten zoals hoofdpijn, maag/darmklachten, huidirritaties en allergieën;
• ze hebben last van stemmingswisselingen en sterke emoties;
• ze lopen groter risico op depressiviteit, chronische vermoeidheid en verslavingen;
• ze vinden kwaliteit en bevrediging van het werk zeker zo belangrijk als het financiële inkomen.
Natuurlijk heeft niet elke hooggevoelige persoon al deze kenmerken (ik heb ze ook niet allemaal !), maar dat zijn kenmerken die we vaak terugvinden bij hooggevoelige personen.

 

Voor- en nadelen

Hooggevoelig zijn heeft zowel voor- als nadelen. Het is niet altijd gemakkelijk om hooggevoelig te zijn in die zin dat mensen die niet hooggevoelig zijn, je vaak verkeerd begrijpen en je soms zelfs als “raar” kunnen beschouwen. Maar dat is iets waarmee je kunt leren omgaan.

Dat is een proces dat je voor een deel alleen moet doormaken, een soort zoektocht naar jezelf.


Doe zelf de test

Wil je weten of je een HSP (Highly Sensitive Person) bent ? Ga naar www.hooggevoelig.nl.
Daar heb je 2 tests om te zien of je HSP bent of niet.

Ik zou de eerste test aanraden : http://www.hooggevoelig.nl/tests/hsptest/index.php .

Je vindt daar ook een Myers-Briggs test. http://www.humanmetrics.com/cgi-win/JTypes2.asp
Dat is een heel interessante test die officieel erkend is en die regelmatig gebruikt wordt op seminaries, workshops, enz.

De test is gebaseerd op de psychologie van Jung en geeft een resultaat  tussen 4 paren van tegenpolen. De tegenpolen zijn Extravert(E)/Introvert(I), Intuitie(N)/Voelen(S), Denken(T)/Voelen(F), Beoordelend(J)/Waarnemend(P).

Je hebt dus in totaal 16 karaktertypes.
Er zijn geen goede of slechte resultaten, dat zijn alleen verschillende karaktertypes.

http://typelogic.com/esfp.html
Daar vind je ook meer uitleg over de 15 andere profielen.

Ik ben benieuwd hoe het bij jullie zit !
Zijn jullie hooggevoelig ? Zijn jullie extravert of introvert ? Is jullie karakter meer gebaseerd op het denken, of eerder op het voelen ?

woensdag 6 januari 2010

Book Review: Empowered by Empathy

http://ecx.images-amazon.com/images/I/51EMKXFR46L._SS400_.jpg
Reviewed by Cynthia Yockey

If you are aware that your empathy whether for people, animals, the environment, or whatever overwhelms you from time to time, by showing you how to harness your ability so it does not run off with you, Rose Rosetree's latest book, Empowered by Empathy: 25 Ways to Fly in Spirit, could save your life.

Definitely it will provide you with the knowledge you need to understand and unfold your gift. Even if you believe you are a very advanced empath, I assure you that Rosetree has a thing or three to add that not only will accelerate the growth of your abilities, but also increase your stability and joy in the process. And perhaps best of all, Rosetree s book gently and skillfully guides those who simply feel drawn to the concept of empathy through the underlying concepts of recognizing their own empathic strengths and then provides exercises to help them unfold their abilities.

In a nutshell, Empowered by Empathy describes ethical ways to connect with others while maintaining your own boundaries and staying grounded. Miracles ensue, as I shall explain. If Empowered by Empathy were a pop psych book, it would plod through types of people and describe how to recognize each one, with tips on how to cope with each type as a spouse, child, boss or employee.

Instead, startlingly and delightfully, Rosetree begins by turning the telescope around and defining types of empaths (!). With guidelines and little tests, she helps the reader sort out his or her own type(s) of empathy to very fine, very real, and very important levels of distinction.

For example, in the chapter, Your Gifts for Empathy, Rosetree distinguishes between intuition and oneness. Thus there isn't a broad category of physical empathy; instead Rose explains that the physical intuition form of empathy involves knowing what someone else's body is feeling, while physical oneness is feeling their feelings in your body (i.e., when you put your attention on someone with a stomach ache, you feel your stomach start to hurt).

Obviously it can be crazy-making to have feelings flood into you from others with no conceptual framework or off button, so many readers will find enormous validation in having their experiences explained to them, probably for the first time.

And more readers will find the validation of knowing for the first time that others share their experiences. They will gain the confidence to see more powerfully what they have already been seeing. For example, one aha! came for me when Rosetree described how the faces of people and animals change in your perception as you come to know them. I have known this for a long time, but it never occurred to me to say much about it because no one else seemed to notice the phenomenon. Now I feel certain I will be able to see even more deeply into how this is so.

Rosetree explains both common and rare types of empathy along with ways to recognize which of these abilities match yours. Common types of empathy include physical intuition, physical oneness, emotional intuition and emotional oneness. Less common are intellectual shape shifting, the ability to follow the maze of someone else's thought process, and spiritual oneness, the ability to experience how it is to be a completely different person. (I'd like to see intellectual shape shifting get a more accurate name consistent with the others, like intellectual intuition. ) Rare forms of empathy are molecular empathy (too hard to summarize), animal empathy, medical intuitives, gardening empaths, crystal empaths, and environmental empaths. --Pathways Magazine Fall, 2004