maandag 15 maart 2010

De MeyerBriggs Type indicator (MBTI)

http://www.petergeyer.com.au/images/briggs2.jpg   http://www.petergeyer.com.au/images/myers2.jpg 

Katharine Briggs en Isabel Myers ontwikkelden een persoonlijkheidsvragenlijst gebaseerd op de bevindingen van Carl Gustaf Jung die een aantal criteria onderzocht naar het herkennen van een aantal psychologische types. 

De test beschrijft de voorkeuren van iemand op 4 verschillende dimensies. Door de combinatie van de vier voorkeuren komt men tot één van de 16 verschillende persoonlijkheidstypes. 

Deze types zijn te vergelijken met 'archetypen', ze zeggen niet wie je bent wel hoe jij in eerste instantie geneigd bent inwendig en uitwendig te reageren, met andere woorden: waar je voorkeur naartoe gaat. Daarbij is het belangrijk te weten dat er geen goede of slechte types bestaan en dat elke persoonlijkheid waardevol en uniek is. 

Er zijn verschillende toepassingsmogelijkheden voor de MBTI. Vaak wordt deze test gebruikt in bedrijven met het oog op betere communicatie en het oplossen van conflicten. Maar ook voor relatieadvies of individuele ontwikkeling kan de test interessant zijn.

De vier dimensies:
De eerste dimensie (extraversion - introversion)
omschrijft waaruit iemand zijn energie haalt. Een extravert type geeft er de voorkeur aan energie te halen uit de buitenwereld van activiteiten, mensen en dingen. Een introvert type geeft er de voorkeur aan energie te halen uit de innerlijke wereld van gedachten, gevoelens en ideeën.
 
De tweede dimensie (sensing - intuïtion)
beschrijft hoe iemand informatie opneemt. Het gewaarwordend type geeft er de voorkeur aan zich te concentreren op informatie verworven via de vijf zintuigen en op praktische toepassingen. Het intuïtief type geeft er de voorkeur aan zich te concentreren op patronen, verbanden en mogelijke betekenissen.
 
De derde dimensie (thinking - feeling)
beschrijft hoe iemand waardevolle beslissingen neemt. Het denkend type geeft er de voorkeur aan beslissingen te baseren op logica en een objectieve analyse van oorzaak en gevolg. Het voelend type geeft er de voorkeur aan beslissingen te baseren op een waarde-oordeel en houdt daarbij rekening met wat er belangrijk is voor mensen.
 
De vierde dimensie (judging - perceiving)
omschrijft welke levensstijl iemand aanneemt. Het oordelend type houdt van een geplande, georganiseerde levenshouding en gaat probleemoplossend te werk om iets tot een goed eind te brengen. Het opmerkzame type houdt van een fexibele spontane aanpak en geeft er de voorkeur aan alle opties open te houden. Zij anticiperen op onvoorzien veranderingen.
De 16 types
· ISTJ of de plichtsgetrouwe
· ISTP of de technische
· ISFJ of de dienaar
· ISFP of de kunstenaar
· INFJ of de beschermer
· INFP of de idealist
· INTJ of de wetenschapper
· INTP of de denker
· ESTP of de doener
· ESTJ of de bewaker
· ESFP of de performer
· ESFJ of de verzorger
· ENFP of de inspirator
· ENFJ of de gever
· ENTP of de visionair
· ENTJ of de uitvoerder 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten