maandag 17 mei 2010

Types HSP's naar een studie van Jacqueline Strickland

 

Jacqueline Strickland vermeldt op haar website (www.lifeworkshelp.com) zogenaamde verschillende subculturen van HSP's. Om tot dit resultaat te komen heeft zij zich gebaseerd op haar jarenlange samenwerking met HSP's en op de jaarlijkse HSP bijeenkomsten die zij samen met Elaine Aron organiseert.
Hierna volgt een korte verklaring van verschillende types HSP evenals de levenstaken waarvoor ze staan.
 • Activisten voor sociale rechtvaardigheid
  Deze HSP's worden aangezet tot actie door onrechtvaardigheden naar mens (bv armoede, onderdrukking) en milieu toe.
  Deze HSP's doen er goed aan zich te realiseren dat het redden van de wereld onmogelijk is en dat ze enkel kleine verschillen kunnen maken op hun levenspad.
 • Lichamelijke reageerders
  Deze HSP's reageren lichamelijk sterker dan gemiddeld op bepaalde voedingsstoffen, lawaai, licht, geuren, stress. Ze vertonen sterkere lichamelijke reacties zoals allergieën, zwetende handpalmen, nervositeit, misselijkheid, migraine.
  Deze HSP's doen er goed aan zichzelf goed te leren kennen, te plannen, te organsieren en steun te zoeken.
 • Gereserveerde intellectuelen
  Deze HSP's zijn gewoonlijk introvert met een fijn intellect (kennis in de diepte, inzicht). Ze kunnen arrogant lijken, maar zijn niet noodzakelijk zo.
  Deze HSP's doen er goed aan om mogelijkheden, manieren te zoeken waarin ze hun inzichten kunnen meedelen en toegankelijk maken.
 • Creatieve zielen en kunstenaars
  Zij creëren en manifesteren hun ideeën en visies. Het medium kan muziek, drama, kunst, boeken, poëzie, schilderen... zijn.
  Zij doen er goed aan de beste manier te zoeken om zich te uiten.
 • Helers
  Dit zijn de geneeskundigen en "alternatieve" helers die ongewoon intuïtief zijn. "Alternatieve" helingswijzen kunnen Reiki, massage... zijn.
 • Priesterlijke adviseurs
  Zij laten zich kenmerken door hun energetisch, doelgericht en spiritueel leven vol levensvreugde.
  Zij doen er goed aan niet teveel "oorzaken" aan te nemen. Zij nemen best niet teveel projecten aan om burn-out of gelijkaardige aandoeningen te vermijden. Zij voelen zich het beste onder medewerkers en gelijkgestemde collega's
 • HSP in transitie
  Deze persoon heeft juist de eigenschap van hooggevoeligheid ontdekt. Deze kan zich hierom alleen, onbegrepen en veroordeeld voelen of kan zich net heel erg opgelucht voelen onder de herkenning.
  Zij doen er goed aan zichzelf en hun grenzen beter te leren kennen. Dikwijls is het nodig smart en verlies te helen.
 • Core Issue HSP's
  Dit zijn HSP's die een traumatische, problematische en soms verwaarloosde kindertijd hebben meegemaakt. Ze hebben geleden onder bepaalde types van misbruik. Zij kunnen zich machteloos en totaal verloren voelen.
  Zij zijn veelal gebaat bij werk in de diepte onder therapeutische begeleiding.
 • Wijze, heilige HSP's
  De Moeder Theresa's van de wereld. Volledige toewijding aan een hogere, spirituele roeping.
 • Zorgverstrekkers en hoeders van jeugd, ouderen en stervenden
  Zij ervaren zorgverstrekking aan kinderen, ouderen en stervenden als natuurlijk. Ze hebben een unieke mogelijkheid om diegenen met speciale behoeften te dienen.
 • Andere subculturen
Uiteraard zullen er HSP's zijn die zich niet ten gronde terugvinden in één van de bovenstaande subculturen. Wij zijn levensverhaal kwijt wil aan Jacqueline Strickland, kan terecht op www.lifeworkshelp.com.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten