vrijdag 24 februari 2012

Suicidecijfers in Vlaanderen

Grafiek Suïcidecijfers in Vlaanderen


Dramatisch, dat zijn ze, de suicidecijfers in Vlaanderen!  In vergelijking met onze buurlanden scoort Vlaanderen eveneens niet goed.

Algemene suïcidegegevens Vlaanderen 2008: (Bron: Vlaams Agentschap zorg en gezondheid)

Aantal: In 2008 overleden 1027 personen door zelfdoding in Vlaanderen. Wanneer dit wordt berekend per 100.000 inwoners (= de suïcide rate) komt dit neer op 16.7 overlijdens door suïcide per 100.000 inwoners in 2008.
 
Geslacht:
Het ging hierbij om 728 mannen (23.95/100.000 inwoners) en 299 vrouwen (9.58/100.000 inwoners). Het sterftecijfer door suïcide ligt altijd hoger bij mannen in vergelijking met vrouwen.
 
Leeftijd:
De gemiddelde leeftijd bedroeg 49 jaar voor mannen en 52 jaar voor vrouwen.
Binnen de jongste leeftijdscategorieën ging het om 2 jongens tussen de leeftijd 10-14 jaar en 18
jongens tussen 15-19 jaar. Voor wat betreft meisjes ging het om 1 meisje tussen 10-14 jaar en 10 meisjes tussen 15-19 jaar.

Meer uitgebreide info: http://www.dplace.be/ezo/downloads/Suicidaal%20Gedrag%20Vlaanderen.pdf

Geen opmerkingen:

Een reactie posten