woensdag 19 januari 2011

Hooggevoeligheid door de ogen van Maslow


Maslow stelde dat elke levend wezen dezelfde behoeftes nastreeft. 

Wanneer aan een behoefte voldaan is schuift het individu op naar een volgend niveau. Wanneer een trap ontbreekt of wegvalt, zal het individu opnieuw aan deze behoefte moeten voldoen alvorens
terug te kunnen stijgen. 

Het is niet mogelijk om bepaalde niveaus over te slaan.
Voorbeeld: Iemand die door een museum loopt (zoeken naar schoonheid) en honger
(Fysiologische behoefte) krijgt, zal proberen iets te eten alvorens meer schoonheid te zoeken.
Na het eten schuift de persoon terug naar het zesde niveau omdat aan alle tussenliggende
niveaus nog steeds voldaan is. Krijgt hij echter intussen bericht dat zijn huis afgebrand is, zal
hij eerst die behoefte terug gaan bevredigen. Hij doorloopt dus alle tussenliggende niveaus
en slaat ze niet over.

De vijf genoemde behoefteniveaus zijn essentieel voor de opvoeding van kinderen.
Niveau 1: belang van een regelmatige voeding en verzorging; op tijd een schone luier;
Niveau 2: basisvertrouwen ontstaat door koestering, veiligheid, exploratie (zelf ervaren van
grenzen); belang van rust, reinheid en regelmaat (de 3 r's!) in de voeding en
verzorging;
Niveau 3: belang van onvoorwaardelijke liefde, d.w.z.: aanvaarding van het totale kind zoals
het is; tevens is een plaats in de groep leeftijdgenoten belangrijk;
Niveau 4: belang van succeservaringen: op school (leerresultaten), thuis (zelfstandigheid);
Niveau 5: zelfontplooiing; de vorige 4 niveaus leggen de basis voor dit vijfde niveau, dat pas
in de volwassenheid gerealiseerd wordt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten